H. Sarwono Kusumaatmadja (paling tengah)

H. Sarwono Kusumaatmadja (paling tengah)